Uddannelse

Jeg tog som voksen det der dengang hed en realeksamen og derefter fortsatte jeg på gymnasiet.

Desværre blev det således, at jeg måtte springe fra en 3-4 måneder før eksamen, da jeg blev tilbudt et job på Grønland, jeg ikke kunne sige nej til (omtalt andet sted på hjemmesiden).

Som voksen har jeg fået en masse uddannelse bl.a. Forsikringshøjskolens moduler, sideløbende med at jeg har arbejdet.

Jeg har en uddannelse som ikke er kendt af mange, den hedder Grafisk Service Assistent.

Derudover har jeg taget en masse kurser, hovedsagelig på Odense Tekniske Skole, kurserne er listet herunder:

PC-brugerkursus


Windows 3.1Regneark 1 og 2 - Excel 5,0

 

Introduktion til EDB og IT:

Tekstbehandling Word 7,0

talbehandling med  Excel 7,0

DTP Microsoft Publisher 97

Billedbehandling PSP 4,14 / Photoshop 4,0

P
rogramintegration
MS Office 95/97

Typografi og æstetik / hjemmesider


Digital VideoOrganisation og samarbejdeDesktop illustration 1 og 2:

Adobe Illustrator

Indgående kendskab til dtp-programmet QuarkXpress

Integration af elementer fra andre dtp-programmer

Planlægning og produktion af komplicerede designopgaver fra idé til færdigt tryk


Elektronisk Billedbehandl. og DTP 1 og 2

  Adobe PhotoShop

Introduktion til DTP

Indgående kendskab til QuarkXPress og
Illustrator

integration af elementer fra andre dtp-programmer

Planlægning/Produktion af komplicerede designopgaver


Elektronisk Billedbehandling 1 og 2:

 Adobe PhotoShop

Beskæring, fritlægning og farvekorrektion

Scanning af sort/hvid billeder

Scanning af 4-farve-billeder

Planl./Produkt. af mere komplicerede designopgaverElektronisk billedbehandling og billedarkivering

Introduktion til grafisk teknologi
:

Introduktion til tryk og reproprincipper

Papir og farvelære

Færdiggørelse af materialer

Billeder og fotos i den grafiske produktion

Skriftsforståelse

Typografi

Trykteknik

Produktionsanalyse


Grafisk Service Assistent-uddannelseIllustrationsteknik og grafik 1 og 2:

Illustrator / Streamline

Arkivering det rigtige sted i relevante filformater

Brug af penne- og pileværktøj

Skalering, drejning, kursivering o.l. manipulation af tekst og grafik

Vektorisering af tekst med henblik på
ændringer af bogstavers form og farve

Tekst skrevet i bue og rundt

Fremstilling af raster- og farveforløb

Integration af illustration og tekst i layout/montageprogram

i en professionel kvalitet

Rentegning af logoer på den mest rationelle måde

Definering og valg af farver

Fremstilling af grafer

Arkivering med henblik på eksport til andre programmerBilledbehandling og billedforståelse 1,2,3,4:

Adobe PhotoShop

Fritlægning

Sammenkopiering

Fremstilling og anvendelse af masker

Import af farvebesparede billeder til montageprogram

Tilføjelse af nye farver til montageprogrammet

valg af korrekt arkiveringsformat ved indscanning

Præference-indstillinger i PhotoShop eller lign. program

Fremstilling af skygger

Avanceret sammenkopi farveseperation og udkørsel på laserwriter og fotosætter i korrekt rasterfinhed

Fremstilling af fotografisk prøvetryk

Vurdering af dias/reflekser inden scanning

mindre farvekorrektion i PhotoShop  eller lign. program

Arbejde med lagfunktionen i PhotoShop

  

Internet Diving 1

Opbygning af  WWW-sider alene ved hjælp af ”
Notepad

Navigation på internettet

Analysere og vurdere virksomheders behov og brug af internettet

Internettets struktur, historie og begrænsninger

Forståelse for internettets muligheder f.eks. undervisning, forskning, marketing og service

HTML programmering

Anvendelse af grafiske redskaber f.eks. PhotoShop og ImageReady

Forståelse for netværk og telekommunikation (protokoller etc.)

Opsætning af egen homepage

Forståelse for forskellige WWW-applikationer og deres anvendelighed i forhold til funktionen

Bred indsigt i periferiprodukter i forhold til internettet

Indblik i internettets arbejdsmetoder

Øvelse i formmæssig opbygning af WWW-sider

Øvelse i konkrete WWW løsninger til forskellige brancher og formål


Internet Diving 2

Opbygning af  WWW
-sider ved hjælp af grafiske web-editorer

Uddybning af kendskabet m.h.t. informationssøgning, samt tekniske muligheder og begrænsninger på internettet

Vurdere virksomheders internetbehov og ditto brugsbehov

Indblik i nettets muligheder indenfor især marketing og service

Udarbejde konkrete www-løsninger til forskellige brancher og formål

Øvelse i formmæssig opbygning af websider ud fra grafisk baserede homepage-editors (NetObjects fusion) og ren teksteditering (HomeSite) herunder integration med multimedieelementer såsom lyd og animationer

Grafiske værktøjer målrettet internetbrug (
PhotoShop, ImageReady og ImageStyler) herunder også scanning til web

Installation og brug af webserver (Cold Fusion) herunder opsætning og editering af website på lokal og remote server

Introduktion til PDF-format

Introduktion til E-Commerce, herunder strategier og forretningsmodeller

Grundlæggende JavaScript syntaks og brug af JavaScript til især interaktive websider

Anvendelse af FTP-programmer samt installation af plugins f.eks. RealPlayer

Brug af komprimeringsværktøjer til webbrug (WinZip)

Aktiv problemløsning med internet som hjælper, herunder brug af E-mail, plus softwaretesting og vurdering


Herudover har jeg sprængningscertifikat til Dynamit, Gurit, Amex, B-line, og sådan nogle hyggeting, ligesom jeg har taget traktorkurser, kurser i forbrændingsmotorer, isolering samt både almindelig- og udvidet førstehjælp og meget andet - man bliver jo aldrig dummere af at lære noget nyt.  


Hvis du kun kan se denne side og ikke andre, så klik på: www.john-malmer.dk